Jaskinia Walońska w Górach Kaczawskich

Góry i Pogórze Kaczawskie

Punkt startowy: Podgórki

Poziom trudności

Łatwa

Długość trwania

do 2h

Wózek dziecięcy

Nie

Pies

Tak

Rower

Tak

Data wpisu

25/06/2023

Opis

Jaskinia Walońska w Rezerwacie Buczyna Storczykowa na Białych Skałach

  1. Poziom trudności: łatwa. Trasa w formie pętli,
  2. Czas trwania: ok. 1, dystans ok. 3 km,
  3. Trasa niedostępna dla wózków,
  4. Rower – nie
  5. Pies – tak.

Jaskinia Walońska

Na południowym grzbiecie Gór Kaczawskich w Sudetach Zachodnich, a dokładniej na zboczach góry Maślak (715 m n.p.m.) znajduje się jedna z mniej znanych sudeckich jaskiń. Jaskinia Walońska powstała w wapieniach wojcieszowskich, jest przykładem jaskini krasowej. Jaskinia ma długość 17 m i różnicę poziomów ok. 4,5 m. Nie jest to długa jaskinia, niektórzy twierdzą, że raczej wygląda na dziurę w górze, niż prawdziwą jaskinię.

Buczyna Storczykowa

Jaskinia Walońska leży na terenie Rezerwatu Buczyna Storczykowa na Białych Skałach w okolicy miejscowość Podgórki. Tereny te objęte ochroną rezerwatu. Jest to jedno z niewielu miejsc występowania buczyny storczykowej. Nazwa Buczyna Storczykowa to nie jest, wbrew pozorom, nazwa kwiatka. Buczyna Storczykowa to określenie dla charakterystycznego rodzaju lasów, bogatych w występowanie roślin (w tym wypadku storczyków). Lasy te są ciepłolubne, żyzne, porastają zwykle wapienne zbocza.

Rezerwat został powołany Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z 8 lutego 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody oraz zarządzeniem RDOŚ we Wrocławiu z dn. 17.04.2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Buczyna Storczykowa na Białych Skałach.

Kaczawskie wapienie

Teren rezerwatu obejmuje ciekawe formacje skalne, są to dolomitowe ostańce nazywane Białym Skałami. Skały te formowane są z wapieni, powstały w okresie formowania Gór Kaczawskich, czyli wiele milionów lat temu. Obecnie teren Rezerwatu jest otwarty dla ruchu turystycznego, pod warunkiem zachowania reguł i zasad regulaminu. Niestety na tych terenach nie ma żadnego szlaku ani ścieżki wyznaczonej oficjalnie.

Jak dojechać do Rezerwatu Buczyny Storczykowej

Ciekawe, że mimo braku szlaku do Rezerwatu jest dosyć dobre dojście. Na nogach można dojść z pobliskich Podgórek w kilka minut od głównej drogi prowadzącej ze wsi. Aby dojechać samochodem, trzeba skręcić z głównej drogi w Podgórkach w boczną, wąską i trochę dziurawą drogę. Przy samym wejściu na teren Rezerwatu jest tablica informacyjna z regulaminem. Tu także znajduje się niewielkich rozmiarów parking. Sądzę, że miejsca wystarczy na góra 3 samochody.

Jak znaleźć Jaskinię Walońską

Do Jaskini prowadzi nieoznakowana ścieżka. Moim zdaniem to jedyny mankament tego miejsca. Ale z drugiej strony, można potraktować to jako wyzwanie i sprawdzian z korzystania z mapy i orientacji w terenie. My mieliśmy to i tak niełatwe zadanie jeszcze dodatkowo utrudnione. Byliśmy w rezerwacie po wichurach i zastaliśmy wiele połamanych drzew na ścieżkach. A drzewa tu rosną ogromne.

Ale od czego psi nos z nami na szlaku? Z pomocą Mili znaleźliśmy ścieżkę. Główna myśl – do góry i rozglądać się dookoła. Ścieżka zaczyna się tuż przy tablicy informacyjnej, od razu idzie zaskakująco do góry.

Po drodze nie ma żadnych wskazówek ani tabliczek, jest tylko kilka wąskich ścieżek, które gubią się w gęstwinie roślin.

Trochę dzięki aplikacji mapa-turystyczna, trochę za sprawą intuicji, a trochę na czuja dotarliśmy do Jaskini. O dziwo – przy samej Jaskini Walońskiej jest tabliczka z oznaczeniem punktu.

Jaskinia nie jest głęboka, dojście światła starcza na kilka metrów. Najlepiej jak będziecie się wybierali do Jaskini zabrać ze sobą czołówkę. Obejrzenie Jaskini zajmuje chwilę. W środku nie ma żadnych spektakularnych formacji, jaskinia jest miejscem schronienia dla owadów i pajęczaków (wskazówka dla osób z arachnofobią). Trzeba uważać na śliskie, wilgotne podłoże. W upalny dzień jest za to przyjemny chłód.

Białe Skały

Po obejrzeniu Jaskini rozejrzeliśmy się po okolicy. Ścieżka poprowadziła nas jeszcze wyżej, na skały ponad jaskinią. Znajdują się tu fantastyczne wapienne formacje skalne – Białe Skały. W tym miejscu szczególnie można docenić walory przyrodnicze Rezerwatu. Znajduje się tu ogromne bogactwo roślin, kwitną kwiaty, drzewa są ogromnych rozmiarów. Rosną tu oprócz buka także świerki, jawory, dęby i graby, a także bogate runo leśne ze storczykami, lilią złotogłów, paprotką zwyczajną i wawrzynkiem wilczełyko. Można się zasłuchać w śpiewie ptaków. Białe Skały tak jak i Jaskinia mają tabliczkę z oznaczeniem

Po chwili relaksu na górze, schodzimy wąską ścieżką w dół. Nawet bez oznaczeń da się nie zgubić. Dochodzimy do szerszej drogi leśnej, którą wracamy do samochodu.

Kamienna Wieża w Podgórkach

Przy okazji zwiedzania Rezerwatu warto zatrzymać się przy kamiennej wieży we wsi Podgórki. Wieża co prawda obecnie jest nieczynna ze względu na fatalny stan techniczny, jednak robi bardzo przyjemne wrażenie. Budowla ma ok 7 m. wysokości, zbudowana jest z kamienia. Wieża była pierwotnie częścią większego kościoła, zbudowana została w XVI w. Od mieszkańców usłyszeliśmy zapewnienia, że wieża będzie remontowana, a więc kolejna atrakcja do zobaczenia.