Regulamin

§ 1
Definicje

Strona lub Strona www: witryny internetowe: trasygorskie.pl i trasygorskie.com.pl traktowane łącznie.
Twórca Strony: Sławomir Grzelczak, adres zamieszkania: 02-991 Warszawa, ul. Bruzdowa 113F/1.
Właściciel Strony: firma Anna Uusisaari Grzelczak Consulting, adres: 02-991 Warszawa, ul. Bruzdowa 113F/1, NIP: 526-246-52-92, regon: 385107047.
Wycieczka: opisana wycieczka górska, spełniająca kryteria opisane w Regulaminie.
Nadsyłający: osoba nadsyłająca opis Wycieczki.
Publikacja wycieczki: umieszczenie Wycieczki na Stronie www przez Twórcę.
Strony: Nadsyłający, Twórca i Właściciel Strony, traktowani łącznie.

§ 2
Kryteria opisu wycieczek

 1. Wycieczka powinna spełniać poniższe kryteria:
  a. opis w języku polskim na co najmniej 350 znaków,
  b. co najmniej 5 zdjęć w tym jedno ze szczytu, filmiki są dopuszczalne, Twórca nie gwarantuje, że będą one zamieszczone na Stronie,
  c. dokładne oznaczenie dojazdu np. współrzędne parkingu (Google), lub opis dojścia do szlaku np. z przystanku autobusowego albo dworca. Pożądana, ale nie obowiązkowa jest mapka wycieczki,
  d. długość trasy, poziom trudności – w subiektywnej ocenie Nadsyłającego (1- łatwy, 2 – średni, 3 – trudny), ale koniecznie trzeba napisać, czy trasa nadaje się na przejście z dzieckiem, oraz czy można przejechać ją wózkiem dziecięcym,
  e. ciekawostki po drodze np. punkty widokowe, wieże widokowe, zabytki, ruiny, ciekawe historie – mogą być te zasłyszane,
  f. czy trasa nadaje się na przejazd rowerem, czy jest schronisko po drodze,
  g. czy dozwolony jest pies.
 2. Opis należy wysłać na e-mail: slawomirgrzelczak01@gmail.com
 3. Opis trzeba podpisać swoim imieniem i nazwiskiem, będzie ono umieszczone pod opisem wycieczki, chyba, że Nadsyłający nie będzie zezwalał na umieszczenie swojego imienia i nazwiska, wtedy Strony ustalą w jaki sposób będzie podpisany Opis.

§ 3
Publikacja wycieczki

 1. Publikacja opisu jest równoznaczna z przekazaniem praw autorskich dla Twórcy strony oraz Właściciela Strony, pod warunkiem niezwłocznego przelewu na cele charytatywne. Jeśli Nadsyłający nie poda celu charytatywnego i numeru konta, Twórca strony przeleje 30 zł na Fundację WOŚP https://www.wosp.org.pl/wspieraj i prześle Nadsyłającemu potwierdzenie przelewu.
 2. Twórca strony może nie opublikować wpisu z następujących przyczyn:
  a. brak spełnionych kryteriów wpisu,
  b. przekroczenie budżetu na opisy,
  c. opis wycieczki jest starszy niż 2 lata,
  d. niska jakość zdjęć, zdjęcia zawierają główne wizerunek uczestników wycieczki, nie pokazują widoków, ciekawostek, poziomu trudności trasy (np. zdjęcia najtrudniejszych podejść),
  e. na Stronie są już inne opisy danej wycieczki,
  f. opis narusza prawa autorskie i jest to łatwe do zidentyfikowania przez Twórcę. Niedozwolone jest przesyłanie opisów innych osób bez ich zgody,
  g. konto fundacji charytatywnej nadesłane przez Nadsyłającego nie jest powszechnie dostępne, nie można zidentyfikować beneficjenta i istnieje podejrzenie, że nie jest to cel charytatywny,
  h. wpis zawiera treści wulgarne, o charakterze politycznym, obrażające uczucia religijne.

§ 4
Inne postanowienia

 1. Nadsyłający wyraża zgodę na to, że opisy wycieczek znajdą się w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram i inne) związanych ze Stroną.
 2. Twórca może ingerować w opis przed publikacją, w szczególności może:
  a. poprawiać literówki i inne błędy,
  b. zmieniać kolejność zdjęć,
  c. nie publikować zdjęć niskiej jakości,
  d. podejmować – w porozumieniu z Nadsyłającym działania w celu uatrakcyjnienia opisu wycieczki.
 3. Twórca i Właściciel Strony dopuszczają możliwość stałej współpracy z Nadsyłającymi, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
  a. opisy będą spełniały kryteria,
  b. opisy będą dotyczyły wycieczek, które nie są jeszcze opisane na Stronie,
  c. opisy będą nadsyłane z ustaloną regularnością.