Wilcza Góra – Wilkołak

Góry i Pogórze Kaczawskie

Punkt startowy: Złotoryja, parking 51.1070990, 15.9166610

Poziom trudności

Łatwa

Długość trwania

do 2h

Wózek dziecięcy

Tak

Pies

Tak

Rower

Tak

Data wpisu

22/04/2023

Opis

Rezerwat geologiczny Wilcza Góra – Wilkołak

  1. Rezerwat Wilcza Góra powstał na terenie dawnego kamieniołomu bazaltu,
  2. Tereny rezerwatu są bardzo dobrze zagospodarowane – znajdziecie tu tablice edukacyjne, ścieżkę oraz miejsca piknikowe,
  3. Szczególnie interesujące są nienaruszone odcinki kolumn bazaltowych, a także układ pęknięć określany jako „bazaltowa róża”, 
  4. Można zabrać psa na trasę.

Wizyta w Geopoarku UNIESCO

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów to jedno z najbardziej fascynujących miejsc na mapie Polski, które przyciąga miłośników geologii, przyrody i górskich wędrówek. Położony w Sudetach Zachodnich w Górach i na Pogórzu Kaczawskim, geopark obejmuje obszar pełen unikalnych formacji powulkanicznych, które powstały miliony lat temu. Spacerując po tych terenach, można podziwiać malownicze krajobrazy, bogate w stożki wulkaniczne, wulkaniczne skały i unikatowe formy terenu.

Wizyta w Krainie Wygasłych Wulkanów to prawdziwa podróż w czasie. W Krainie Wygasłych Wulkanów odsłaniają się skały wulkaniczne z trzech okresów geologicznych. Najstarsze pochodzą sprzed 400–500 milionów lat z ery paleozoicznej, gdy miały miejsce podmorskie erupcje wulkaniczne. Powstałe wówczas lawy bazaltowe przekształciły się w skały zieleńcowe, zachowując miejscami strukturę poduszkową.

Drugi okres wulkaniczny – we wczesnym permie, około 300–280 milionów lat temu. W półpustynnym krajobrazie tworzyły się stożki wulkaniczne i pokrywy lawowe, a typowymi skałami były riolity i trachybazalty, związane z agatami.

Trzeci okres aktywności wulkanicznej przypada na przełom paleogenu i neogenu, między 35 a 15 milionami lat temu. Powstawały wtedy bazalty, a późniejsza erozja odsłoniła dawne kominy wulkaniczne, tworząc nekami. Bazalty z tego okresu charakteryzują się kolumnowym systemem spękań, widocznym na skałkach i w kamieniołomach.

Na szczególną uwagę zasługuje Ostrzyca, zwana „Śląską Fudżijamą”, która jest najwyższym wzniesieniem w tej okolicy – ma wysokość 501 m n.p.m. i jest przykładem bardzo dobrze zachowanej działalności wulkanicznej na tych terenach.

Geopark Kraina Wygasłych wulkanów został w 2024 r. wpisany na listę geoparków UNESCO, co jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem.

Co Wilkołak robi w Górach Kaczawskich

Wilkołak to wzniesienie w Górach Kaczawskich, będące pozostałością wulkanu aktywnego około 15,5 miliona lat temu. Wulkan ten powstał w wyniku alpejskich ruchów górotwórczych, które kształtowały obecny krajobraz. Co ciekawe, obecnie widoczne wzniesienie nie jest stożkiem wulkanicznym, lecz nekem – fragmentem komina, którym magma przedostawała się ku powierzchni. Stożek wulkanu, który znajdował się wyżej, uległ zniszczeniu, odsłaniając głębsze warstwy skał.

Na zboczach Wilkołaka znajduje się rezerwat przyrody ‘Wilcza Góra”, utworzony w 1959 r., obejmujący powierzchnię 1,69 ha. Teren ten chroni nie tylko unikalne formacje geologiczne, ale również różnorodną roślinność. W szczelinach wietrzejących bazaltów rosną liczne paprocie, takie jak paprotka zwyczajna, zanokcice oraz orlica pospolita. Wśród krzewów spotkamy leszczynę, tarninę, dziki bez koralowy i wiele innych gatunków.

Na początku XX wieku na zboczach Wilkołaka rozpoczęto eksploatację bazanitu. Kamieniołom dostarczał materiał do budowy wielu ważnych obiektów, w tym Trasy W-Z i Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Niestety, działalność wydobywcza zniszczyła znaczną część góry.

Wilkołak, znany również jako Wilcza Góra, jest dziś dostępny dla turystów. Na miejscu znajdują się tablice informacyjne, ławki, wiaty i miejsce na ognisko. Rezerwat geologiczny Wilcza Góra to doskonały punkt wyjściowy do eksploracji Krainy Wygasłych Wulkanów.

Gdzie zacząć wędrówkę

Parking pod Wilkołakiem, zlokalizowany około 0,5 km od wzniesienia, umożliwia wygodny dojazd i zwiedzanie tego fascynującego miejsca. Parking jest niewielki, bezpłatny. Do Wilkołaka prowadzi prosta brukowana droga, naprawdę nie sposób się zgubić.

Co jest bardzo ważne – na terenie rezerwatu znajdziecie wiele ciekawych i bardzo dobrze przygotowanych tablic edukacyjnych obrazowo wyjaśniających powstanie góry oraz historię wydobycia bazaltu w tym miejscu.

Ścieżka jest odgrodzona od terenów po kamieniołomie barierkami, więc jest tu super bezpiecznie. Wyraźne są granice, gdzie można przejść, a gdzie już nie.

Trasa zwiedzania Wilczej Góry nie jest długa, to trochę ponad 2 km, ale spokojne zwiedzanie zajmie ponad godzinę.

Arboretum skalne

Powyżej ścieżki edukacyjnej znajdziecie drugą atrakcję rezerwatu – aleję z prezentacją różnego rodzaju skał występujących w Sudetach. Będą to ogromne bazalty, gnejsy, marmury, zieleńce i wiele innych. Skały są opisane, dodana jest także informacja o miejscu występowania.

Z tego miejsca bardzo dobrze można przyjrzeć się górze, która została zjedzona przez wydobycie. Obecnie Wilcza Góra ma 367 m n.p.m. wysokości, a przed kopalnianym epizodem wznosiła się na wysokość 373 m n.p.m.

Niewątpliwie jest to jedna w większych atrakcji Krainy Wygasłych Wulkanów.